Przeskocz do treści

Wybory do Izb Rolniczych, to najważniejsze zadanie w pierwszym półroczu br. przed którym stoi nasz samorząd. Lecz nie tylko temu było poświęcone spotkanie pracowników KPIR z zarządem Izby.


Przypomnijmy. W bieżącym roku odbędą się wybory do samorządu rolniczego. Stanie się tak pod koniec pierwszego półrocza bieżącego roku – przełom maja i czerwca.

Podczas spotkania z Zarządem KPIR omówione zostały wnioski wynikłe z dotychczasowych kampanii wyborczych. Główny nacisk położony został na to by jak najsprawniej, bez niepotrzebnych problemów zorganizować i przeprowadzić od strony technicznej wybory – od powołania komisji w poszczególnych obwodach wyborczych, poprzez przygotowanie dokumentów, a skończywszy na samym akcie wyborczym. Oczywiście nie zapominając o finansowym zabezpieczeniu wyborów na co KPIR jest już przygotowana.

Tak jak w 2015 roku tak i bieżącym wszystkie informacje dotyczące wszelkich procedur wyborczych publikowane będą na naszej stronie internetowej. Uruchomiona zostanie specjalna podstrona poświęcona wyborom 2019.

Już dzisiaj namawiamy wszystkich rolników do uczestnictwa w wyborach. To niezmiernie ważne, byśmy jako środowisko rolnicze uzyskali silny głos, silny mandat. To zaś może stać się tylko poprzez demokratyczne wybory poparte wysoką frekwencją wyborczą, jak i ilością kandydatów na radnych Izby. To ważne szczególnie dzisiaj, gdy polskie rolnictwo znalazło się na poważnym zakręcie.

Spotkanie też było dobrą okazją ku temu, by przedstawić i omówić zagadnienia związane z organizacją szkoleń. Wiadomo już, ze największym wyzwaniem przed jakimi stoją rolnicy w bieżącym roku jest to związane ze wdrażaniem ustawy azotanowej. Nasi specjaliści będą starali się zorganizować jak najszerszą formułę edukacyjną w tym względzie.

Prezes KPIR Ryszard Kierzek przedstawił bieżące problemy, jak i działania podejmowane przez Zarząd w kontekście rozwiązywania narastających trudności. Miedzy innymi jak podkreślił nie ukrywamy, że jako KPIR mamy ogromny żal do prezesa KRIR W. Szmulewicza związane z jego decyzjami z 10 stycznia br. To zaszkodziło rolnikom, jak i rolniczemu samorządowi. Cieszymy jednak też, że minister Ardanowski widzi konieczność rozmów. Mamy nadzieję, że w końcowym rozrachunku przyniosą one właściwy efekt.