Przeskocz do treści

15 stycznia 2019 r. przedstawiciele wojewódzkich izb rolniczych spotkali się z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Janem Krzysztofem Ardanowskim w kwestii postulatów Postulaty Wojewódzkich Izb Rolniczych skierowane do Rządu RP, w związku z niedostateczną realizacją dotychczas składanych postulatów zgłaszanych przez samorząd rolniczy oraz mając na względzie obecną sytuację w polskim rolnictwie i trwające negocjacje dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2020-2027.

Podczas spotkania ustalono, że przedstawiciele samorządu rolniczego oraz przedstawiciele resortu rolnictwa stworzą zespoły konsultacyjne w tematyce dotyczącej zgłoszonych postulatów, w których rozwiązywane będą najważniejsze problemy i przedstawiane postulaty rolników. Samorząd rolniczy proponuje 7 obszarów tematycznych:

Wspólna Polityka Rolna
Afrykański Pomór Świń
Infrastruktura na obszarach wiejskich
Obrót ziemią rolną
Rynki rolne
Konstytucja dla rolnictwa, miejsce rolnictwa na obszarach wiejskich
Rolnictwo na obszarach górskich

Samorząd rolniczy wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z pismem o pilne zwołanie pierwszych spotkań ww. zespołów - pismo w zał.

Ponadto, Minister J. K. Ardanowski poinformował, że na przełomie stycznia i lutego, pod patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy, zostanie zwołane pierwsze posiedzenie wspólnego, okrągłego stołu, do którego zapraszane są wszystkie organizacje rolnicze. W inauguracyjnym spotkaniu udział weźmie Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki.

 

mat. KRIR