Przeskocz do treści

Tematyka ostatniego w roku bieżącym posiedzenia Rady Powiatowej KPIR w Świeciu poświęcona była omówieniu ostatnio wprowadzonym istotnym zmianom w zasadach szacowania szkód łowieckich w uprawach rolnych oraz nowemu prawu łowieckiemu, jak również nowe zasady funkcjonowania Kół Gospodyń Wiejskich w świetle przepisów Ustawy z dn. 9 listopada 2018r.

 


Prelegentami na naszym spotkaniu byli fachowcy, którzy tymi tematami zajmują się zawodowo w swojej codziennej pracy i na bieżąco śledzą wszystkie zaistniałe zmiany.
Pierwszy zaplanowany temat przedstawił zebranym Pan Antoni Szyszka, specjalista Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej z Przysieka natomiast drugi temat przedstawił nam Pan Krzysztof Kłopotek, specjalista Biura Powiatowego ARiMR w Świeciu, naczelnik wydziału prowadzącego sprawy rejestracji Kół Gospodyń Wiejskich.
W trakcie dyskusji, jaka wywiązała się po wystąpieniach prelegentów, zebrani dyskutowali o trudnej sytuacji rolnictwa i rolników, którzy osiągają coraz mniejsze zyski z prowadzonej produkcji.

Stefan Tomkowicz

BP KPIR w Świeciu