Przeskocz do treści

14 grudnia odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Rady Powiatowej Kujawsko-Pomorskiej izby Rolniczej w Rypinie.

Przewodniczący Izby Rolniczej Mirosław Ozimkowski na wstępie przywitał przybyłych gości i delegatów. Obecni na spotkaniu pan Maciej Grochocki wraz z prezesem Krzysztofem Sławkowskim ze Związku Plantatorów Buraka Cukrowego w Ostrowitem omówili sprawy związane z kontraktacją buraków cukrowych. Pan Grochocki poinformował, iż w ostatnich 3 latach kontraktacja buraka kwotowego wykazuje tendencję wzrostową z 233 tys. w roku 2016 do 284 tys. w roku obecnym. Burak tylko w tym roku posiany był na prawie 5100 ha i uprawiany przez 587 plantatorów. Mimo suszy, która w tym roku wystąpiła plony buraków były dobre.
W spotkaniu uczestniczyli również plantatorzy buraka cukrowego z Gminy Wąpielsk. Panowie z cukrowni udzielali odpowiedzi na zadawane im podczas posiedzenia pytania związane z rozliczaniem dostawy wysłodków.
Pomimo, iż nie dotarł przedstawiciel z Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa temat „Kół Gospodyń Wiejskich” nie został szczegółowo omówiony, wśród obecnych przedstawicieli gmin wywiązała się dyskusja na temat nowej ustawy.
Członek zarządu KPIR obecny na spotkaniu omówił sprawy bieżące Izby, wsi i rolnictwa.
Radni rypińscy podjęli decyzję o zorganizowaniu spotkania z Syndykiem Spółdzielni Mleczarskiej ROTR celem przedstawienia aktualnej sytuacji oraz planowanych działań w związku z ogłoszoną upadłością.