INFORMACJE

De minimis – resort odpowiada

Prezentujemy odpowiedź resortu rolnictwa na wniosek KRIR dotyczący pomocy de minimis.