INFORMACJE

Zabrakło pieniędzy na pomoc de minimis.

Z końcem października br. Agencja Płatnicza wstrzymała dopłaty do rolniczych  kredytów preferencyjnych z dopłatą  budżetu  państwa w formule de minimis.

Ministerstwo Rolnictwa poinformowało, że  z dniem 7 listopada skończyły się środki  przewidziane dla polskich rolników w ramach pomocy de minimis.   przyznane na okres trzech lat podatkowych.  Problem dotyczy między innymi kredytów klęskowych  na wznowienie  produkcji rolnej po wystąpieniu szkód nie przekraczających 30% oraz  kredytów na zakup gruntów rolnych z tzw.  linii KZ.  Także inne formy pomocy, których źródłem finansowania  jest de minimis zostały wstrzymane. Jest to pomoc suszowa, we wszystkich  przypadkach gdy poziom strat nie przekroczył 30% produkcji gospodarstwa lub produkcji roślinnej, jak również dopłaty do materiału siewnego, czy wszelkie ulgi czy zwolnienia podatkowe. Najbardziej boleśnie brak pomocy  odczują rolnicy, którzy ponieśli straty z powodu suszy oraz Ci, którym sytuacja taka  nie pozwala na zaciągnięcie kredytów preferencyjnych, zwłaszcza tych na zakup  ziemi.  Mamy wiele sygnałów o tym, że rolnicy mogą ponieść dodatkowe straty z tytułu nie wywiązania się z zawartych umów na zakup gruntów rolnych.  Ministerstwo Rolnictwa pociesza, że sytuacja ma wrócić „do normy” na początku przyszłego roku wraz z uruchomieniem nowego limitu pomocy przewidzianej na kolejne trzy lata.

Paweł Wienconek