Przeskocz do treści

Obradowano we Świeciu

27 czerwca br. w Świeciu odbyło się kolejne posiedzenie
świeckiej Rady Powiatowej Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej.

Wśród tematów, przyjętych do omówienia na posiedzeniu, była informacja Zarządu o ważniejszych działaniach w bieżącej kadencji, następnie zebrani wysłuchali wystąpienia przedstawiciela PZDR w Świeciu, który mówił o problemach z jakimi na co dzień zmagają się służby doradcze oraz przedstawił zakres działań zrealizowanych i
planowanych do realizacji. Zwrócił także uwagę na szczupłą kadrę
doradców w powiecie świeckim i planowane obciążenie zatrudnionych
doradców dodatkowymi obowiązkami w zakresie szacowania i oceny szkód łowieckich w uprawach rolnych. Temat suszy był jednak najważniejszym tematem posiedzenia i wywołał najwięcej dyskusji wśród zebranych, co znalazło swoje odbicie w ilości wniosków skierowanych do Zarządu KPIR do dalszego procedowania. Spotkanie Rady zaszczycił swoją obecnością Starosta Świecki i Przewodniczący Rady Powiatu Świeckiego.

Stefan Tomkowicz
BP KPIR w Świeciu