INFORMACJE

Indeks dla Rolnika

Indeks dla Rolnika - cenna inicjatywa Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, którą mocno wspieramy. Kilka zdjęć z finału.