Przeskocz do treści

 

Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza prowadzi  szkolenia w ramach projektu:

„Bo w grupie siła ”.

Izba znając dobrze sytuację w rolnictwie oraz korzystając ze swoich bogatych doświadczeń zdobytych w okresie wielu lat angażowania się w proces tworzenia wielu grup producentów rolnych, widzi potrzebę do przedstawienia propozycji kolejnych działań na rzecz rozwoju rynków rolnych z udziałem producentów poprzez przeprowadzenie cyklu 22 jednodniowych szkoleń informacyjnych p.n. „Bo w grupie siła” jakie będą odbywały się w okresie od kwietnia do października na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
Chcemy dotrzeć z informacją o warunkach i nowych zasadach tworzenia grup producentów po zmianach legislacyjnych. Spowodowały one wprowadzenie szeregu zmian dotyczących funkcjonowania już zarejestrowanych jak i zasad rejestracji nowych grup producentów rolnych. Zmiany te dotyczą obszarów:
- wewnętrznej organizacji grup
- nadzoru nad grupami
- zasad ubiegania się o przyznanie środków w okresie programowania PROW 2015-2020
- zasad i terminów dostosowywania grup producentów rolnych już zarejestrowanych do wymogów określonych nową ustawą

Działanie w grupie wpływa mobilizująco na aktywność środowiska wiejskiego i rolników. Angażuje ludzi, w grupie łatwiej i dlatego grupy producentów rolnych stanowią najlepszą rekomendację dla wspólnych działań. Powstawanie grup producentów rolnych oparte jest na podstawowej idei, jaką jest wspólne działanie, które pozwala sprostać wyzwaniom gospodarki rynkowej opartej na zasadzie konkurencji. Dzięki właściwemu zorganizowaniu się i dostosowaniu produkcji do wymagań odbiorcy pod względem jakości, ilości i asortymentu z jednoczesnym stosowaniem zasad ochrony środowiska na wszystkich etapach produkcji, przechowywania i dystrybucji produktów rolnych, rolnicy zyskują możliwość zapewnienia sobie silniejszej pozycji na rynku, a także wyższych i stabilniejszych dochodów.
Biorąc pod uwagę wspomniane wyżej zawiłości prawne związane z tworzeniem i funkcjonowaniem grup produktów rolnych, dodatkowo prowadzone będą dyżury, jako wsparcie eksperckie dla uczestników szkoleń, którzy podejmą się tworzenia grupy. Dyżury prowadzone będą przez doświadczonego eksperta przez cały okres realizacji projektu w trzeci poniedziałek miesiąca od kwietnia do października br. w siedzibie biura KPIR w Przysieku.

 

W poniedziałek, 9 kwietnia br. odbyło się w Zajeździe Pod Jeleniem w Tucholi szkolenie w ramach projektu „Bo w grupie siła”, które prowadził radca prawny KPIR Bartosz Frymarkiewicz z. Szkolenie spotkało się z dużym zainteresowaniem rolników z powiatu tucholskiego.

11 lipca br. odbyło się w Zajeździe Pod Jeleniem w Tucholi drugie szkolenie w ramach projektu „Bo w grupie siła”, które prowadził Bartosz Frymarkiewicz, radca KPIR. Szkolenie spotkało się z dużym zainteresowaniem rolników z powiatu tucholskiego.