INFORMACJERADY POWIATOWE

Posiedzenie w Szczepankach

27 lutego br. w Szczepankach gm. Łasin odbyło się posiedzenie RP KPIR powiatu wąbrzeskiego i grudziądzkiego.


W związku z nowymi zmianami jakie w najbliższym okresie będą dotyczyć rolników wyszliśmy z inicjatywą wspólnego zorganizowania spotkania . W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele jednostek samorządowych, Radni Powiatowi oraz zaproszeni rolnicy.
Tematy jakie zostały omówione to :
1. Racjonalne podejście do ubezpieczenia gospodarstw rolnych –analiza potrzeb rolników
2. Zasady wypełniania wniosków o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz płatności w ramach wybranych działań PROW 2014-2020 na rok 2018 . Aplikacja e-Wniosek Plus
3. Zagrożenia wynikające z rozprzestrzeniania się ASF , nowe obowiązki dla hodowców trzody w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Zagadnienia omówione zostały przez –Dyrektora Regionalnego TUW „TUW: Pana Marka Zakrzewskiego , Pana Piotra Nowaka z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Grudziądzu, Panią Sylwię Konarska z Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej oraz Wiceprezesa KPIR Tadeusza Ziółkowskiego który omówił działania Izb Rolniczych w ostatnim okresie.
Grzegorz Szlitkus
Agnieszka Bocianowska