INFORMACJE

Niedawno do Biura KRIR wpłynął projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego istniejące prawo szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - dotyczące bioasekuracji. Oto opinia KRIR  w tej sprawie.