INFORMACJEPRAWORADY POWIATOWE

Waga problemów

Doceniając wagę problemów i zagrożeń występujących w naszym rolnictwie, dla podkreślenia ich ważności Zarząd Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej zaproponował łączone spotkania Rad Powiatowych KPIR,

które stanowiłyby fachowe forum do określenia najważniejszych aktualnych zagrożeń, mających destrukcyjny wpływ na produkcję rolną i drastycznie ją ograniczających, a wykorzystując zgromadzenie tak znacznej

liczby osób związanych z rolnictwem, zaplanowano tematyczne szkolenia o tematyce dostosowanej do sfery zainteresowań czynnych rolników, którzy stanowią większość naszych delegatów do Rad Powiatowych KPIR.

W dn. 26 lutego br. takie spotkanie odbyło się w Zajeździe Pomorskim w powiecie chełmińskim, gmina Stolno, gdzie spotkali się przedstawiciele rad powiatowych z powiatu chełmińskiego, świeckiego i tucholskiego.

Tematyka spotkania obejmowała następujące zagadnienia szkoleniowe:

1.Racjonalne podejście do ubezpieczania gospodarstw rolnych - analiza potrzeb rolników.

2.Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz płatności w ramach wybranych działań PROW 2014-20 na rok 2018. Aplikacja e-wniosek Plus.

3.Zagrożenia wynikające z rozprzestrzeniania się ASF, nowe obowiązki dla hodowców świń
w związku z wejściem w życie Rozporządzenia MRiRW.

wykładowcami prowadzonych szkoleń tematycznych byli: Dyrektor BR TUW - Pani Beata Mickiewicz, Kierownik PZDR w Świeciu- Pani Bożena Zmarzlak i Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmnie – Pan Bogusław Knaflewski wraz ze specjalistą branżowym.

Zebrani delegaci Rad Powiatowych KPIR z zainteresowaniem wysłuchali informacji przekazywanej im przez wykładowców, a zagadnienia, które poruszali oni w swoich wystąpieniach, stanowiły podstawę do dalszej dyskusji, która była bardzo żywa, rzeczowa, profesjonalna i była świadectwem trafności doboru tematów do omówienia na naszym spotkaniu.

Stefan Tomkowicz

BP KPIR w Świeciu