INFORMACJEPRAWO

LOZ na 2018 rok

Jak co roku Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Chrząstowie przygotowała Listę odmian zalecanych do uprawy na terenie województwa na rok 2018.

Podkreślmy, iż nasz samorząd współfinansuje badania prowadzone nie tylko w Chrząstowie, ale również w pozostałych ośrodkach badawczych w naszym regionie.

Pismo przewodnie

Lista odmian zalecanych