Przeskocz do treści

24 października 2017 roku w sali urzędu Gminy Skrwilno odbyło się szkolenie w ramach przedsięwzięcia pn. „Oszczędzajmy wodę - cykl spotkań informacyjno-szkoleniowych w woj. kujawsko-pomorskim promujących racjonalne wykorzystanie wody w produkcji rolniczej”.

Szkolenie poprowadzili specjaliści z Izby Rolniczej z Przysieka Cecylia Kimber i Zbigniew Pawłowski.
Zostały omówione następujące zagadnienia:
1. Prawo wodne - co przynosi nowa ustawa dla rolników.
2. Zasady korzystania z wód - stawki odpłatności za wodę;
3. Ochrona wód (OSN) ;
4. Zarządzanie ryzykiem powodziowym i ochrona przed suszą;
5. Melioracje wodne
6. Obszary szczególnie narażone ( OSN ) - obowiązki rolników gospodarujących na OSN-ach.
7. Wsparcie inwestycji realizowanych przez rolników na OSN-ach w ramach PROW 2014 - 2020.