Przeskocz do treści

26 września odbyła się Rada Powiatowa KPIR z terenu powiatu golubsko-dobrzyńskiego.

W związku z powołaniem publicznej zbiórki pieniężnej z przeznaczeniem na pomoc dla ofiar nawałnicy, z której inicjatywą wyszli Pan Marek Ryłowicz Wójt Gminy Golub-Dobrzyń i przewodniczący Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej z terenu powiatu golubsko-dobrzyńskiego Wojciech Pietrzak - była to pierwsza ważna kwestia poruszona na radzie. Pan Krzysztof Pieczka, który reprezentował Urząd Gminy Golub-Dobrzyń poinformował ile na chwilę obecną jest pieniędzy na specjalnie utworzonym koncie z przeznaczeniem na w/w cel. W zbiórkę pieniężną zostali zaangażowani radni i sołtysi z Gminy Golub-Dobrzyń, nasz radny-Wojciech Boniecki, który z ramienia Izby Rolniczej zbierał pieniądze jak również wolontariusze z Gminy Golub Dobrzyń. Prezes KPIR Ryszard Kierzek przybyły na spotkanie podziękował za tak ważną i potrzebną inicjatywę. Opowiedział z czym zmagali i zmagają się mieszkańcy poszkodowanych miejscowości po nawałnicy. Kolejną kwestią poruszaną na spotkaniu był problem dot. spełnienia zazielenienia czyli posiania tzw. poplonów do 30 września gdzie na pole wjazd ciężkim sprzętem jest niemożliwy. Jednak na chwilę obecna nie ma takiej odpowiedzi z ministerstwao zwolnieniu z tego obowiazku– powiedział Ryszard Kierzek prezes KPIR. Obecny na spotkaniu kierownik Biura Powiatowego ARiMR Filip Szreter poinformował, ile zostało złożonych wniosków obszarowych – 2882; rolnośrodowiskowych – 166, rolno-środowiskowo-klimatycznych- 82. Do 70% będą wypłacane zaliczki między 16X a 31 IX br. Bartosz Frymarkiewicz – radca prawny z Przysieka omówił zadania KOWR-u. Od tego roku w związku z jego powstaniem Biura Powiatowe ARiMR przejęły obowiązki związane z wydawaniem decyzji dot. kwalifikowanego materiału siewnego, które do tej pory wydawała ARR.
Bolączką rolników są kontrole terenowe ARiMR działek rolnych – powiedział przewodniczący KPIR Wojciech Pietrzak. Co innego wykazują kontrolujący a co innego jest w wypisie z rejestru gruntów. Nowo kupowane działki mierzone przez geodetów przy pomiarach kontrolujących znacząco się różnią oczywiście na niekorzyść rolników. Czy nie można tego w jakiś sposób rozwiązać? Przecież hektary nie wyparowały- powiedziała kierownik Dorota Weber z Biura Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego. Taka wypowiedź spotkała się z aprobatą na sali. Podkreślono, iż nikt nie wini ARiMR za to, bo ona ma wytyczne których musi się trzymać, ale należy ten problem rozwiązać. Nasza współpraca na szczeblu powiatowym układa się bardzo dobrze – powiedział przewodniczący Wojciech Pietrzak.
Na tym zakończono posiedzenie rady powiatowej KPIR.