Przeskocz do treści

19 września br. odbyło się posiedzenie Rady Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej Powiatu Chełmińskiego.

Spotkanie miało na celu zapoznanie się z modyfikacjami w obowiązującym prawie w ramach zawierania umów na dostawy produktów rolnych – informuje Alicja Skrzeszewska z chełmińskiego biura KPIR. - W trakcie spotkania omówiono również takie kwestie: jak przygotować się do sądowego dochodzenia odszkodowań łowieckich oraz zmiany w organizacji i kompetencjach agencji rolnych po powołaniu do istnienia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, które nastąpiło 1 września br - dodaje. Powyższą tematykę omówił Bartosz Frymarkiewicz z biura Izby w Przysieku. - Uczestnicy posiedzenie stwierdzili, że przekazana im wiedza przyda się w codziennym zarządzaniu jak i funkcjonowaniu gospodarstw rolnych – podkreśla Alicja Skrzeszewska.