Przeskocz do treści

30 maja 2016 r. w Lubiewie odbyło się spotkanie członków Rady Powiatowej Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w Tucholi. Delegaci zgłosili swoje wnioski.

Beata Rode zaproponowała by przejmujący gospodarstwo rolne mieli prawo do zwrotu podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym zużytym do produkcji rolnej przez. Obecnie brak jest takich zapisów w rozporządzeniu. Z kolei w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej do wyliczenia strat należałoby uwzględnić tylko straty produkcji roślinnej lub tylko straty produkcji zwierzęcej.
Władysław Wysokiński zgłosił wniosek o wpis do wykazu roślin proekologicznych wyki jarej i ozimej. Zaproponował też, aby przesłać do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wszystkie protokoły, nawet te poniżej 30 %, o stratach w uprawach wyrządzonych przez ujemne skutki przezimowania.
Władysław Hoppe zgłosił wniosek o wyjaśnienie przyczyn corocznego zmniejszanie się powierzchni PEG w dokumentach ARiMR, pomimo że kontrola na miejscu wykazuje większą powierzchnię. Zasugerował też, że powierzchnie EFA w zazielenieniu powinny być rozliczane w okresie kilku lat.

Protokół po spotkaniu w Lubieniu.