INFORMACJESZKOLENIAWYDARZENIA

W grupie łatwiej – szkolenia KPIR

Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza prowadzi nabór uczestników na szkolenia w ramach projektu:„W grupie łatwiej”.

Izba znając dobrze sytuację w rolnictwie oraz korzystając ze swoich bogatych doświadczeń zdobytych w okresie wielu lat angażowania się w proces tworzenia wielu grup producentów rolnych, widzi potrzebę do przedstawienia propozycji kolejnych działań na rzecz rozwoju rynków rolnych z udziałem producentów poprzez przeprowadzenie cyklu szkoleń informacyjnych p.n. „W grupie łatwiej”... czytaj więcej o projekcie.   FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY    harmonogram