Przeskocz do treści

WYSTĄPIENIE

logo-kpirPrezes Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z zadaniem natychmiastowego wstrzymania importu wieprzowiny, jaj kurzych i mięsa drobiowego z Niemiec.

 

Wystąpienie Prezesa KPIR do MRiRW w sprawie spadku cen skupu trzody chlewnej

Bydgoszcz, 17 stycznia 2011 r.
KPIRB/3/1.02/1/11

Szanowny Pan
Marek Sawicki

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W związku z gwałtownym spadkiem cen skupu trzody chlewnej ( do 2,90 -3,00 złotych ) oraz wstrzymywaniem odbioru polskiego żywca przez nasze zakłady przetwórcze, a jednocześnie lawinowym napływem do Polski półtusz wieprzowych z Niemiec po cenach dumpingowych, rolnicy z województwa kujawsko-pomorskiego domagają się natychmiastowego wprowadzenia zakazu importu wieprzowiny, jaj kurzych i mięsa drobiowego z Niemiec.
Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza domaga się od polskiego rządu podjęcia działań zabezpieczających opłacalność produkcji, poprzez eliminację nieuczciwych praktyk rynkowych. Niemniej ważnym celem wprowadzenia tego zakazu będzie zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego polskich konsumentów. Wzmożony napływ półtusz świńskich z Niemiec po cenach dumpingowych jest wynikiem stwierdzenia w niemieckim mięsie wieprzowym wysokiego poziomu dioksyn, wielokrotnie przekraczającego normy. Nasi konsumenci nie powinni być narażeni na ryzyko zatrucia dioksynami pochodzącymi z niemieckiego mięsa, a czyszczenie niemieckich chlewni nie może odbywać się kosztem polskich producentów trzody chlewnej.
W przypadku nie zatrzymania tych szkodliwych procesów, rolnicy zapowiadają podjęcie zdecydowanych, drastycznych form protestu.

Z poważaniem

Ryszard Kierzek
Prezes Kujawsko-Pomorskiej
Izby Rolniczej