Przeskocz do treści

Podczas ostatniego w 2019 roku WZ KPIR radni Izby poddali pod wątpliwość decyzje Agencji Płatniczej podczas postępowań przetargowych. W związku z tym Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza wystąpiła do MRiRW w sprawie niekorzystnej dla rolników interpretacji wyboru ofert.