Szkolenie w pow. rypińskim

W dniach 11 i 12 marca odbyło się na powiecie rypińskim szkolenie pt.” „Nowoczesny chów świń i bydła mięsnego z uwzględnieniem zasad higieny, polepszenia dobrostanu, profilaktyki i bioasekuracji jako alternatywy dla stosowania antybiotyków u zwierząt”.  Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Prowadzącymi szkolenie byli specjaliści z Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej z Przysieka Cecylia Kimber i Zbigniew Pawłowski.

Na temat trzody

Wraz z Powiatowym Zespołem Doradztwa Rolniczego Biuro Powiatowe Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w Tucholi zorganizowało spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla producentów trzody chlewnej.

Jezuicka Struga

Sytuacja utylizacji zwierząt, u których stwierdzono ASF skłoniła nasz samorząd do interwencji u Mikołaja Bogdanowicza, wojewody kujawsko-pomorskiego. Zapraszamy do zapoznania się z lekturą dokumentów, które wystosowaliśmy i otrzymaliśmy w tej sprawie do i od odpowiednich organów. Informujemy, iż Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza przyjmuje wyjaśnienia przekazane przez Pana Wojewodę w sprawie utylizacji świń w Jezuickiej Strudze koło […]

Wniosek do Wojewody

Do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego skierowaliśmy wniosek w sprawie, która wydaje się być zapomnianą, a nie powinna. Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią.

Pomoc mleka i wieprzowiny

28,95 mln euro unijnej pomocy. Drugie tyle z budżetu państwa. Pieniądze te trafią do producentów mleka i trzody. Znamy treść projektu rozporządzenia. Projekt rozporządzenia. 

Odpowiedź resortu

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiedziało na nasze pismo. Zapraszamy do zapoznania się z treścią tego dokumentu.

KOMISJA ROLNICTWA O WIEPRZOWINIE

Na początku lipca br. tym najważniejszym tematem w rolnictwie jest susza... Lecz cały czas są tematy, które się nie kończą. Wieprzowina i szkody łowieckie. Oba zostały poruszone niedawno podczas posiedzeń Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

SZUBIN PO RAZ DRUGI

Kolejne szkolenie związane z produkcją prosiąt odbyło w Szubinie odbyło się w poniedziałek i wtorek, 16 i 17 marca, 2015.Wykładowcą była doktor Iwona Stankiewicz.

W SZUBINIE

Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza rozpoczęła cykl spotkań szkoleniowych pn. ,,Nowoczesna i kompleksowa produkcja prosiąt”.