Kolejne szkolenie w powiecie tucholskim

„Nowoczesne technologie uprawy zbóż” - taki był temat szkolenia realizowanego w ramach konsorcjum KPIR z KPODR przeznaczonego dla rolników z terenu powiatu tucholskiego.

„Bo w grupie siła ”

  Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza prowadzi  szkolenia w ramach projektu: „Bo w grupie siła ”. Izba znając dobrze sytuację w rolnictwie oraz korzystając ze swoich bogatych doświadczeń zdobytych w okresie wielu lat angażowania się w proces tworzenia wielu grup producentów rolnych, widzi potrzebę do przedstawienia propozycji kolejnych działań na rzecz rozwoju rynków rolnych z udziałem producentów […]

W powiecie chełmińskim

W dniach 21 oraz 29 listopada br w powiecie chełmińskim odbyły się kolejne spotkania z rolnikami realizowane przez Kujawsko-Pomorska Izbę Rolniczą w ramach przedsięwzięcia „Oszczędzaj wodę”. Poświęcone były prowadzeniu gospodarstw rolnych na Obszarach Szczególnie Narażonych (OSN).

Szkolenia trwają

24.11. br. odbyło się drugie w gminie Gostycyn, a dziewiąte w powiecie tucholskim szkolenie w ramach przedsięwzięcia pn. "Oszczędzajmy wodę - cykl spotkań informacyjno-szkoleniowych w woj. kujawsko-pomorskim promujących racjonalne wykorzystanie wody w produkcji rolniczej".

W powiecie świeckim

W dniach 15 i 22 listopada br. zorganizowano w powiecie świeckim szkolenia na temat prowadzenia działalności rolniczej na OSN oraz zasadach gospodarowania zasobami wodnymi, zgodnie z wymogami nowego Prawa Wodnego.

Szkolenie w Dębowej Łące

W dalszym ciągu na terenie województwa odbywają się szkolenia w ramach realizowanego przez Kujawsko Pomorską Izbę Rolniczą przedsięwzięcia " Oszczędzamy wodę".

Kolejne szkolenia

Nieustannie na terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego odbywają się instruktaże w ramach przedsięwzięcia pn. „Oszczędzajmy wodę - cykl spotkań informacyjno-szkoleniowych w woj. kujawsko-pomorskim promujących racjonalne wykorzystanie wody w produkcji rolniczej”. Ostanie dwa takie seminaria odbyły się w powiecie tucholskim - w Lubiewie (25 października) oraz Kęsowie (7 listopada).

Pierwsze tej jesieni

25.10. br. w Urzędzie Gminy w Lubiewie odbyło się  pierwsze w powiecie tucholskim jesienne szkolenie w ramach przedsięwzięcia pn. "Oszczędzajmy wodę - cykl spotkań informacyjno-szkoleniowych w woj. kujawsko-pomorskim promujących racjonalne wykorzystanie wody w produkcji rolniczej".

Szkolenie w Skrwilnie

24 października 2017 roku w sali urzędu Gminy Skrwilno odbyło się szkolenie w ramach przedsięwzięcia pn. „Oszczędzajmy wodę - cykl spotkań informacyjno-szkoleniowych w woj. kujawsko-pomorskim promujących racjonalne wykorzystanie wody w produkcji rolniczej”.

Producent Bydła Mięsnego

Zapraszamy do uczestnictwa w ogólnopolskim konkursie  - Producent Bydła Mięsnego Roku 2017. Konkurs ten organizowany jest przez Polskie Zrzeszanie Producentów Bydła Mięsnego oraz Fundację Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich. Więcej o konkursie wraz z jego regulaminem znajdą Państwo tutaj. Ankieta dla producentów znajduje się tutaj.