Szkolenie w Tucholi

30 maja br. odbyło się w Tucholi szkolenie nt: „Grupa w harmonii z naturą”. Szkolenie prowadzili: dyrektor biura Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w Przysieku, Paweł Wienconek oraz wykładowca Bogusz Grabianka. Szkolenie to spotkało się z dużym zainteresowaniem rolników z powiatu tucholskiego.

Szkolenia trwają

Trwają szkolenia dla rolników zorganizowane przez KPIR wraz z KPODR w Minikowie. Jedno z nich - z zakresu cross-compliance odbyło się  28 marca br. w sali sesyjnej Urzędu Gminy Lubiewo (powiat tucholski). Spotkało się z dużym zainteresowaniem rolników. Szkolenie prowadzili: dyr. biura Izby w Przysieku, Paweł Wienconek oraz specjalista, Zbigniew Pawłowski.

Szkolenie w Gostycynie

13 marca 2019 r odbyło się w Spółdzielni Socjalnej „Borowiacki Wigor” szkolenie rolnicze na temat: „Nowoczesne technologie uprawy zbóż”, które prowadził Marek Radzimierski. Szkolenie to realizowane w ramach konsorcjum z KPODR spotkało się z dużym zainteresowaniem rolników z powiatu tucholskiego.

Szkolenie w pow. rypińskim

W dniach 11 i 12 marca odbyło się na powiecie rypińskim szkolenie pt.” „Nowoczesny chów świń i bydła mięsnego z uwzględnieniem zasad higieny, polepszenia dobrostanu, profilaktyki i bioasekuracji jako alternatywy dla stosowania antybiotyków u zwierząt”.  Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Prowadzącymi szkolenie byli specjaliści z Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej z Przysieka Cecylia Kimber i Zbigniew Pawłowski.

Szkolenie dla producentów bydła

Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza jest w trakcie realizacji cyklu spotkań szkoleniowych dla właścicieli i hodowców bydła mięsnego.

Kolejne szkolenie w powiecie tucholskim

„Nowoczesne technologie uprawy zbóż” - taki był temat szkolenia realizowanego w ramach konsorcjum KPIR z KPODR przeznaczonego dla rolników z terenu powiatu tucholskiego.

„Bo w grupie siła ”

  Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza prowadzi  szkolenia w ramach projektu: „Bo w grupie siła ”. Izba znając dobrze sytuację w rolnictwie oraz korzystając ze swoich bogatych doświadczeń zdobytych w okresie wielu lat angażowania się w proces tworzenia wielu grup producentów rolnych, widzi potrzebę do przedstawienia propozycji kolejnych działań na rzecz rozwoju rynków rolnych z udziałem producentów […]

W powiecie chełmińskim

W dniach 21 oraz 29 listopada br w powiecie chełmińskim odbyły się kolejne spotkania z rolnikami realizowane przez Kujawsko-Pomorska Izbę Rolniczą w ramach przedsięwzięcia „Oszczędzaj wodę”. Poświęcone były prowadzeniu gospodarstw rolnych na Obszarach Szczególnie Narażonych (OSN).

Szkolenia trwają

24.11. br. odbyło się drugie w gminie Gostycyn, a dziewiąte w powiecie tucholskim szkolenie w ramach przedsięwzięcia pn. "Oszczędzajmy wodę - cykl spotkań informacyjno-szkoleniowych w woj. kujawsko-pomorskim promujących racjonalne wykorzystanie wody w produkcji rolniczej".

W powiecie świeckim

W dniach 15 i 22 listopada br. zorganizowano w powiecie świeckim szkolenia na temat prowadzenia działalności rolniczej na OSN oraz zasadach gospodarowania zasobami wodnymi, zgodnie z wymogami nowego Prawa Wodnego.