Przypominamy!

8 sierpnia weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 11 lipca 2018r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. 1428).

Wnioski i postulaty

Wnioski i postulaty dotyczące tematyki ASF i rynku wieprzowiny Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej 30.01.2019 r.

Spotkanie z min. Ardanowskim

15 stycznia 2019 r. przedstawiciele wojewódzkich izb rolniczych spotkali się z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Janem Krzysztofem Ardanowskim w kwestii postulatów Postulaty Wojewódzkich Izb Rolniczych skierowane do Rządu RP, w związku z niedostateczną realizacją dotychczas składanych postulatów zgłaszanych przez samorząd rolniczy oraz mając na względzie obecną sytuację w polskim rolnictwie i trwające negocjacje dotyczące […]

Ostatnie posiedzenie w Świeciu

Tematyka ostatniego w roku bieżącym posiedzenia Rady Powiatowej KPIR w Świeciu poświęcona była omówieniu ostatnio wprowadzonym istotnym zmianom w zasadach szacowania szkód łowieckich w uprawach rolnych oraz nowemu prawu łowieckiemu, jak również nowe zasady funkcjonowania Kół Gospodyń Wiejskich w świetle przepisów Ustawy z dn. 9 listopada 2018r.  

Opinia prawna

Prezentujemy opinię prawną KPIR związaną z odszkodowaniem za straty wynikłe przez suszę. Sprawa związana jest z gospodarstwem posiadającym trwale użytki zielone. Pobierz

Kolejne pisma z resortu

Tak jak tegoroczna susza dała się rolnikom we znaki, tak we znaki w bieżącym roku członkom komisji szacujących szkody cała się... biurokracja. Zapraszamy do zapoznania się z kolejnymi informacjami nadesłanymi przez resort rolnictwa w sprawie działalności komisji.