Opinia prawna

Prezentujemy opinię prawną KPIR związaną z odszkodowaniem za straty wynikłe przez suszę. Sprawa związana jest z gospodarstwem posiadającym trwale użytki zielone. Pobierz

W sprawie koncentracji ziemi

W związku z wystąpieniem KRIR z dnia 22 sierpnia 2018 r. >>> w sprawie przepisów prawnych mających zapobiegać nadmiernej koncentracji nieruchomości rolnych przy dzierżawie lub sprzedaży nieruchomości rolnych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje co następuje:

Kolejne pisma z resortu

Tak jak tegoroczna susza dała się rolnikom we znaki, tak we znaki w bieżącym roku członkom komisji szacujących szkody cała się... biurokracja. Zapraszamy do zapoznania się z kolejnymi informacjami nadesłanymi przez resort rolnictwa w sprawie działalności komisji.

Ważna konferencja

We wtorek, 4 września, Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza zorganizowała specjalną konferencję poświęcona obecnej sytuacji na wsi. Bo kondycja naszych gospodarstw jest zła. To skutek suszy oraz tego co się dzieje z protokołami komisji szacujących szkody.

Ważna informacja

Ważna informacja w sprawie szacowania strat suszowych i pomocy z budżetu państwa.

Stanowisko Kujawsko-Pomorskiej w sprawie neonikotynoidów

Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza w pełni popiera i solidaryzuje się z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Panem Janem Krzysztofem Ardanowskim w kwestii umożliwienia polskim rolnikom stosowania skutecznych zapraw nasiennych w ochronie rzepaku ozimego. To bardzo dobra decyzja Pana Ministra. Wbrew temu co sądzą na ten temat przedstawiciele organizacji ekologicznych, powiązanych szczególnie z Greenpeaece -u oraz niektóre […]

W sprawie akcyzy

Krajowa Rada Izb Rolniczych wypowiedziała się w sprawie zwrotu akcyzy za paliwo. Samorząd rolniczy nie zgadza się na to by rolnicy byli karani za to, że ktoś nieuczciwy chce się wzbogacić z ominięciem prawa. Opinia

Budżet zatwierdzony

Podczas pierwszego w bieżącym roku spotkania delegatów KPIR zatwierdzone zostały: wykonanie budżetu w 2017 roku oraz budżet na 2018 rok. Samorząd nasz przedstawia Państwu jak spożytkowaliśmy publiczne środki w zeszłym roku i jak mamy zamiar wykorzystać je w bieżącym roku.