Podsumowanie 2018 roku

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem działań Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w 2018 roku. Sprawozdanie za 2018 r,

Porozumienie Rolnicze. Jesteśmy obecni!

W ubiegłym tygodniu swoją działalność zainaugurowało Porozumienie Rolnicze. W jego skład weszło 168 związków i organizacji, przedstawiciele rolnictwa, ale też przetwórstwa, handlu, konsumentów. Nie zabrakło także Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej.   W opinii naszego samorządu Porozumienie Rolnicze jest pozytywną inicjatywą, która może dać, może mieć dobroczynny wpływ na sytuację polskiego rolnictwa. Ważny jest dialog. Szczególnie, że […]

Obradowało Porozumienie

Od szeregu lat Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza jest organizatorem obrad oraz współtwórcą wniosków gremium - Porozumienia Związków Zawodowych i Organizacji Rolniczych Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Przysieku.

Wyborczy czas – spotkanie z Zarządem

Wybory do Izb Rolniczych, to najważniejsze zadanie w pierwszym półroczu br. przed którym stoi nasz samorząd. Lecz nie tylko temu było poświęcone spotkanie pracowników KPIR z zarządem Izby.

Wnioski i postulaty

Wnioski i postulaty dotyczące tematyki ASF i rynku wieprzowiny Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej 30.01.2019 r.

Spotkanie z min. Ardanowskim

15 stycznia 2019 r. przedstawiciele wojewódzkich izb rolniczych spotkali się z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Janem Krzysztofem Ardanowskim w kwestii postulatów Postulaty Wojewódzkich Izb Rolniczych skierowane do Rządu RP, w związku z niedostateczną realizacją dotychczas składanych postulatów zgłaszanych przez samorząd rolniczy oraz mając na względzie obecną sytuację w polskim rolnictwie i trwające negocjacje dotyczące […]

Podziękowania i życzenia

Wieloletnia i doskonała współpraca KPIR i KPODR w Minikowie w 2019 roku skutkować będzie wspólną działalnością edukacyjna na rzecz rolników w kujawsko-pomorskim. Mamy doskonała bazę i doskonałych fachowców.

Przyszłość polskiego rolnictwa

Ostatnie w 2018 roku spotkanie delegatów KPIR w Przysieku zdominowała dyskusja na temat wieprzowiny i niepewnej przyszłości polskiej wsi.