Współpracujemy dla rolnictwa Kujaw i Pomorza

Jednym z naszych działań jest to związane ze zwiększeniem pozytywnego wizerunku miesza wieprzowego... pochodzącego z kujawsko-pomorskiego. Chodzi o to by na lokalnym rynku pojawiały się regionalne wyroby.

Pierwsze spotkanie w 2019 roku

Za nami pierwsze w 2019 roku spotkanie Delegatów Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej. Tym razem posiedzenie miało nietypowy przebieg. Zostało ono podzielone na dwie części. W tej pierwszej omówiliśmy finanse KPIR i nasze najbliższe działania.

Podsumowanie 2018 roku

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem działań Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej w 2018 roku. Sprawozdanie za 2018 r,

Porozumienie Rolnicze. Jesteśmy obecni!

W ubiegłym tygodniu swoją działalność zainaugurowało Porozumienie Rolnicze. W jego skład weszło 168 związków i organizacji, przedstawiciele rolnictwa, ale też przetwórstwa, handlu, konsumentów. Nie zabrakło także Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej.   W opinii naszego samorządu Porozumienie Rolnicze jest pozytywną inicjatywą, która może dać, może mieć dobroczynny wpływ na sytuację polskiego rolnictwa. Ważny jest dialog. Szczególnie, że […]

Obradowało Porozumienie

Od szeregu lat Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza jest organizatorem obrad oraz współtwórcą wniosków gremium - Porozumienia Związków Zawodowych i Organizacji Rolniczych Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Przysieku.

Wyborczy czas – spotkanie z Zarządem

Wybory do Izb Rolniczych, to najważniejsze zadanie w pierwszym półroczu br. przed którym stoi nasz samorząd. Lecz nie tylko temu było poświęcone spotkanie pracowników KPIR z zarządem Izby.

Wnioski i postulaty

Wnioski i postulaty dotyczące tematyki ASF i rynku wieprzowiny Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej 30.01.2019 r.