Wnioski Delegatów

Zapraszamy do zapoznania się z wnioskami Delegatów WZ KPIR powstałymi podczas spotkania 8 listopada br. Wnioski

Minorowe nastroje

Dzisiaj powinniśmy mówić o ekonomii. Idzie wielka bieda na wieś. Kto uważa, mówi inaczej nie ma kontaktu ze wsią – ta wypowiedź prezesa KPIR Ryszarda Kierzka najtrafniej oddaje ton naszego ostatniego spotkania.

W sprawie dzierżaw

Zapraszamy do zapoznania się z wnioskiem KRIR i odpowiedzią KOWR w sprawie okresu dzierżawy nowozawieranych umów dzierżawy z ZWRSP.

Wszystko już powiedziano

Wyjątkowo krotka była dyskusja o suszy i jej skutkach podczas ostatniego spotkania delegatów KPIR, które odbyło się w Przysieku 8 listopada.

Opinia prawna

Prezentujemy opinię prawną KPIR związaną z odszkodowaniem za straty wynikłe przez suszę. Sprawa związana jest z gospodarstwem posiadającym trwale użytki zielone. Pobierz

Zabrakło pieniędzy na pomoc de minimis.

Z końcem października br. Agencja Płatnicza wstrzymała dopłaty do rolniczych  kredytów preferencyjnych z dopłatą  budżetu  państwa w formule de minimis.

Potrzebna pomoc

Fundacja Votum pomaga osobom, które uległy wypadkowi w rehabilitacji, zakupie sprzętu, przystosowania mieszkania do nowych warunków, etc. na terenie całego kraju. Jedną z Podopiecznych Fundacji jest mieszkanka wsi Grabówiec, pani Jolanta.

„Z pewną trwogą”

8 listopada podczas WZ KPIR prezes Ryszard Kierzek omówił działalność naszego samorządu w ostatnich miesiącach. Działo się sporo.

W sprawie koncentracji ziemi

W związku z wystąpieniem KRIR z dnia 22 sierpnia 2018 r. >>> w sprawie przepisów prawnych mających zapobiegać nadmiernej koncentracji nieruchomości rolnych przy dzierżawie lub sprzedaży nieruchomości rolnych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje co następuje: