Obradowało Porozumienie

Od szeregu lat Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza jest organizatorem obrad oraz współtwórcą wniosków gremium - Porozumienia Związków Zawodowych i Organizacji Rolniczych Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Przysieku.

Kolejne szkolenie w powiecie tucholskim

„Nowoczesne technologie uprawy zbóż” - taki był temat szkolenia realizowanego w ramach konsorcjum KPIR z KPODR przeznaczonego dla rolników z terenu powiatu tucholskiego.

Wyborczy czas – spotkanie z Zarządem

Wybory do Izb Rolniczych, to najważniejsze zadanie w pierwszym półroczu br. przed którym stoi nasz samorząd. Lecz nie tylko temu było poświęcone spotkanie pracowników KPIR z zarządem Izby.

Wnioski i postulaty

Wnioski i postulaty dotyczące tematyki ASF i rynku wieprzowiny Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej 30.01.2019 r.

Popieramy!

Zapraszamy do zapoznania się ze stanowiskiem Stowarzyszenia Rzeźników i Wędliniarzy RP dotyczącego emisji programu  Superwizjer TVN, a dotyczącego uboju chorego bydła i handlu mięsem. Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza w całości popiera zaprezentowane stanowisko Stowarzyszenia. Z całą mocą zgadzamy się z zawartymi opiniami.

Spotkanie z min. Ardanowskim

15 stycznia 2019 r. przedstawiciele wojewódzkich izb rolniczych spotkali się z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Janem Krzysztofem Ardanowskim w kwestii postulatów Postulaty Wojewódzkich Izb Rolniczych skierowane do Rządu RP, w związku z niedostateczną realizacją dotychczas składanych postulatów zgłaszanych przez samorząd rolniczy oraz mając na względzie obecną sytuację w polskim rolnictwie i trwające negocjacje dotyczące […]

„Borowiacki Wigor”

15 stycznia br. odbyło się w Gostycynie w Spółdzielni Socjalnej „Borowiacki Wigor” odbyło się szkolenie w zakresie cross-compliance.  Prowadzili je pracownicy z biura Izby w Przysieku: Cecylia Kimber i Zbigniew Pawłowski.  Spotkanie spotkało się z dużym zainteresowaniem rolników z powiatu tucholskiego.