Przeskocz do treści

Główne tematy, które zdominowały ostatnie w 2019 roku posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej to: sprawa firmy „Ziarno" z gminy Zławieś Wielka, ASF i pomoc suszowa. Zaś w tym spotkaniu na nasze zaproszenie uczestniczyli: minister rolnictwa Jan K. Ardanowski oraz około 150 rolników (głównie z powiatu toruńskiego) poszkodowanych przez „Ziarno”.

Czytaj dalej... "„Ziarno” i nie tylko"

Byliśmy współorganizatorami konferencji pn. „Innowacyjna gospodarka nawozami naturalnymi w chowie świń i drobiu dla ochrony jakości wód”, która odbyła się w Przysieku.

W ramach teggo wydarzenia, którgo moderatorem był dr hab. Jacek Walczak z Instytutu Zootechniki PIB Balice, prezes FDPA Monika Szymańska zaprezentacja projekt pn. „Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód”

Konferencję podzielono na dwie sesje. W tej pierwszej dr Walczak przedstawił zagadnienie ochrony środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu będącymi nowymi uwarunkowaniami współczesnej produkcji zwierzęcej. Następnie istniejące i planowane regulacje w zakresie ochrony wód i środowiska, oraz zmian klimatu zaprezentowały: Monika Zabrzeńska-Chaterera, naczelnik Wydziału Nawożenia, Departament Hodowli i Ochrony Roślin z MRiRW oraz dr inż. Małgorzata Bogucka-Szymalska, zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Druga część sesji to prezentacja aspektów wdrażania Programu, czyli tzw. dobrych praktyk, gdzie dr inż. Paulina Mielcarek-Bocheńska (Instytut Technologiczno–Przyrodniczy w Falentach, O/Poznań) zaprezentowała systemy żywienia i utrzymania trzody chlewnej w kontekście ich znaczenie dla jakości wód. Z kolei prof. dr hab. Anna Wójcik (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie) omówiła systemy żywienia i utrzymania drobiu chroniące środowisko naturalne. Kolejnym wykładem było „Planowanie produkcji nawozów naturalnych oraz możliwości ich przechowywania, przetwarzania, a także bezpiecznego aplikowania”, który zaprezentował dr Wojciech Krawczyk, Instytut Zootechniki PIB Balice.

Po przerwie odbyła się debata na temat wdrażania programu azotanowego, gdzie omówiono doświadczenia i problemy.
Głos zabrali
Monika Zabrzeńska-Chaterera, naczelnik Wydziału Nawożenia, Departament Hodowli i Ochrony Roślin, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Małgorzata Bogucka-Szymalska, zastępca dyrektora Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Ryszard Kierzek, prezes Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej
Wioletta Kmiećkowiak, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Oddział Leszno
Katarzyna Szymborska, Biuro Kontroli na Miejscu, Dział Obsługi i przygotowania dokumentacji Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Toruniu
Michał Matuszewski, inspektor terenowy Biura Kontroli na Miejscu Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Toruniu
Marek Radzimierski, główny specjalista ds. zbóż, doradca rolny, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Bogusław Kiedrowski , doradca rolny, Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

Jan K. Ardanowski, minister rolnictwa i rozwoju wsi był gościem obrad II WZ KPIR, które miało miejsce w przysieku w ostatni piątek października br. Szef resortu rolnictwa skupił się na bieżacych problemach rolnictwa i przyszłości izb rolniczych. Nie obyło się bez dyskusji z rolnikami.

Czytaj dalej... "Minister Ardanowski w Przysieku"

Na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Komisja Europejska wydała decyzję umożliwiającą Polsce skorzystanie z odstępstw od niektórych obowiązków w ramach zazielenienia tj. ugorów i międzyplonów. Ma to związek z dotkliwą suszą, jaka wystąpiła w Polsce i w innych krajach członkowskich w 2019 roku. Odstępstwa mają na celu zwiększenie dostępności pasz na obszarach dotkniętych klęską suszy.

Czytaj dalej... "Derogacja w zakresie zazielenienia"