Przeskocz do treści

Od 28 lutego do 28 marca 2020 r. można składać w oddziałach regionalnych ARiMR wnioski o przyznanie pomocy na rozpoczęcie działalności pozarolniczej finansowanej z PROW 2014-2020. Ten nabór przeznaczony jest dla tych rolniczych rodzin, które na terenach wiejskich objętych ASF prowadzą chów lub hodowlę trzody chlewnej i chcą z niej zrezygnować. Czytaj dalej... "Do 250 tys. zł premii na rozpoczęcie pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich objętych ASF"

Rolnicy mogą sfinansować z tego programu m.in. budowę studni i zbiorników, zakup maszyn i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, instalacji nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem. Czytaj dalej... "Rolnicy mogą się ubiegać o dotacje do nawadniania gospodarstw"

Ministerstwo rolnictwa podało limity i terminy składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze.

Zwrot uzyskać może każdy producent rolny, który zbiera faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej. Oryginały lub ich kopie muszą być załączone do wniosku o zwrot podatku.
Limit zwrotu podatku w 2020 r. wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Wnioski do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych można będzie składać w dwóch okresach:
Za olej napędowy zakupiony do 31 stycznia br. dokumenty trzeba będzie złożyć w terminie od 3 lutego do 2 marca 2020 r.

W drugim okresie - za ON zakupiony do 31 lipca br. wnioski przyjmowane będą od 3 do 31 sierpnia 2020 r.

Zwrot podatku wypłacany będzie od 1 do 30 kwietnia br. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie oraz od 1 do 30 października w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.

Pieniądze można będzie odbierać w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.